Kansallisilla yhteishankinnoilla saavutetaan säästöjä ostohinnoissa, kilpailutuskustannuksissa ja sopimusten hallinnassa.

 

Tehokasta toimintaa yhteishankinnoilla edullisesti

tutustu tarkemmin - miksi kannattaa käyttää Kuntahankintoja

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä sekä vastaa sopimusvalvonnasta.

Keskitymme kilpailutuksiin, joissa saadaan selvää ja todennettua mittakaavaetua hintasäästöinä ja prosessihyötyinä ja joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole.

Katamme kulumme palvelumaksuilla, jotka sopimustoimittajat sisällyttävät asiakashintoihin sekä raportoivat ja tilittävät meille. Emme veloita suoraan asiakkailta mitään, ei osakkuusmaksuja, ei liittymis- tai vuosimaksuja. Palvelumaksut ovat keskimäärin 1% ja ne sisältyvät asiakashintoihin.

Asiakasmäärämme on yli 1000 ja siinä mukana olevien kuntien määrä on 96 %.

Suunnittelemalla yhdessä hankintoja ja kertomalle tarpeitanne Te asiakkaat saatte keskittyä muuhun.